Το καθαρό υδρογόνο που παράγεται από ηλεκτρόλυση σε συνδιασμό με το καύσιμο σας εχει ως αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά οικονομίας

 

 

 

 

Ενώ η συνεχής αύξηση των καυσίμων έχει γίνει πραγματικός εφιάλτης για όλους μας………..εμείς σας παρέχουμε την λύση για να εξοικονομήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα επί του ποσού που δαπανάτε!! Η safe eco fuel σας παρουσιάζει τα συστήματα υδρογονοκινησης με την απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής και τα εκπληκτικά ποσοστά οικονομίας.

Eως και 50% χιλιομετρική αύξηση ανάλογα με τον κινητήρα.

 

 

 

Γνωρίζεται την δύναμη του νερού; Χρησιμοποιήστε την για να εξοικονομήσετε καύσιμα στο όχημα σας. Η διάσπαση του νερού απελευθερώνει υδρογόνο το ποιο άφθονο στοιχειό στην φύση.Χρησιμοποιήστε το υδρογόνο και δείτε από μόνοι σας τι σημαίνει οικονομία.

 

 

Το σύστημα ηλεκτρόλυσης μας παράγει καθαρό υδρογόνο και είναι σε θέση να εγγυηθεί τα αποτελέσματα.

 

 

 

H σήµανση CE είναι µία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή
σήµανση για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων.
Υποδηλώνει δε συμμόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ. Τα προϊόντα αυτά ανήκουν στην κατηγορία
με αυτούς του κανόνες και έτσι υποχρεωτικά φέρουν την σήμανση
CE.