Τι σημαινει καθαρο υδρογονο

 
 Στα συστήματα ηλεκτρόλυσης της Safe Eco Fuel χρησιμοποιούμε τεχνολογία διαχωρισμού του Υδρογόνου από το Οξυγόνο . Τα συστήματα μας μπορούν να συνεργαστούν με τους περισσότερους κινητήρες της αγοράς ανεξάρτητα με το τι καύσιμο καταναλώνουν .(Βενζίνη ,Πετρέλαιο , Υγραέριο , και Φυσικό αέριο).Ο λόγος που διαχωρίζουμε το υδρογόνο από το οξυγόνο είναι γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα της αγοράς αν όχι όλα έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν το προσθετό οξυγόνο που εισέρχεται στην εισαγωγή του κινητήρα κατά την παραγωγοί του από μονάδες ηλεκτρόλυσης μεικτού αερίου και έτσι αντί να πετίχουμε οικονομία πετιχένουμε αύξηση κατανάλωσης η μικρότερα ποσοστά οικονομίας . Σε άλλες περιπτώσεις όμως όπου το ηλεκτρονικό σύστημα του αυτοκίνητου μας είναι ποιο απλo (χαρτογράφηση E.C.U. αισθητήρες Λ κ.λπ.)χρησιμοποιούμε μονάδες ηλεκτρόλυσης μεικτού αερίου υδρογόνου και οξυγόνου όπου και η απόδοση του εκάστoτε κινητήρα μας είναι και καλύτερη . Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζεται οπωσδήποτε είναι ότι για να καταφέρουμε την μεγίστη και αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος μας χρειαζόμαστε μια μονάδα τροφοδοσίας η οποία θα παρεμβάλλεται μεταξύ της μονάδας ηλεκτρόλυσης και της μπαταριάς του οχήματος μας . Το τροφοδοτικό αυτό ονομάζεται PULSE WIDTH MODULATOR και είναι γνωστό με τα αρχικά P.W.M. Οπως οι μονάδες ηλεκτρόλυσης έτσι και τα τροφοδοτικά P.W.M. είναι δικής μας κατασκευής επιτυγχάνοντας έτσι το καλύτερο κόστος προς απόδοση !!! Το σύστημα ηλεκτρόλυσης της Safe Eco Fuel για να καταφέρει να εργαστεί χρειαζόμαστε αποσταγμένο νερό καθώς και καυστική ποτάσα (KOH)καθαρότητας 99,9% η οποία διαλύεται μέσα στο αποσταγμένο νερό κάνοντας το αγώγιμο σε τέτοιο βαθμό που είναι ικανό για την ταχύτερη διάσπαση του και την απολαβή του επιθυμητού αποτελέσματος που είναι η παράγωγη του υδρογόνου.